Szkło ognioodporne

Wzrost wymagań w przepisach budowlanych w zakresie środków ochrony przeciwpożarowej, niosące za sobą coraz większą odpowiedzialność za budynki oraz osoby w nich przebywające zobowiązują do zapewnienia wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa. Dlatego też, szkło ognioodporne używane jest w miejscach, gdzie konieczne staję się zastosowanie solidnej, fizycznej przegrody ognioodpornej chroniącej przed ogniem, jego ciepłem, płomieniami i trującymi gazami.

Faktem jest, że każdy panel szklany może rozwiązać szereg problemów projektowych, gwarantując przy tym wysoki stopień bezpieczeństwa w razie pożaru, gwarantując jednocześnie wysoką jakość przejrzystości oraz dostęp naturalnego światła dziennego, typowego dla zwykłych przeszkleń. Dzięki postępowi w dziedzinie obróbki szkła możliwe jest wytwarzanie nie tylko szkła chroniącego przed pożarem ale również takiego, które spełnia inne funkcje, takie jak tłumienie hałasu, zwiększenie prywatności czy ochrona przed uszkodzeniem lub włamaniem.

Nasz produkt spełnia wszelkie rygorystyczne normy oraz kryteria oceny. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie klientów, bezpiecznym rozwiązaniem są pojedyncze panele szkła ognioodpornego HTG, zapewniające maksymalny stopień bezpieczeństwa, którego produkcja odbywa się przy ściśle określonych parametrach w procesie obróbki termicznej.

Korzyści szkła ognioodpornego HTG

Funkcjonalność:

 • może być stosowane w oknach, drzwiach, ekranach oraz w szerokiej gamie ram stalowych,

 • odpowiednie do wewnętrznych, zewnętrznych a nawet poziomych zastosowań,

 • pełna i niczym niezakłócona widoczność.

Bezpieczeństwo i trwałość:

 • odpowiednie do sklasyfikowanych ogniowo ram drewnianych, stalowych i aluminiowych,

 • odpowiada wszystkim normom ognioochronności obowiązującym w Europie i na całym świecie.

Ochrona:

 • ograniczenie rozprzestrzeniania się płomieni, dymu i gorących gazów,
 • spełnia rolę szkła ognioochronnego nawet, jeśli szkło popęka.

Klasyfikacja i testy ogniowe

Dla każdego rodzaju elementu budynku opracowano odrębne metody badania odporności ogniowej. Mają one pewne wspólne wymagania, jednak szczegóły konfiguracji badania bądź sposób wykonywania niektórych pomiarów są adresowane do danego rodzaju elementu.

Klasyfikacja CEN wg EN 357-1

E = szczelność ogniowa

EW = szczelność ogniowa i ograniczona radiacja promieniowania

EI = szczelność i izolacyjność ogniowa

W tablicy 1 zestawiono rodzaje elementów, w odniesieniu do których występują wymagania w zakresie odporności ogniowej i w których stosowane jest szkło (w różnej formie):

Rodzaj elementu Metody badania odporności ogniowej
ściany nośne PN-EN 1365-1:2001
stropy PN-EN 1365-2:2002
ściany nienośne PN-EN 1364-1:2001
drzwi  PN-EN 1634-1:2008
podłogi podniesione PN-EN 1366-6:2005

W przypadku drzwi, poza odpornością ogniową, stawiane są jeszcze wymagania dotyczące dymoszczelności, przy badaniu według normy PN-EN 1634-3:2006.

Wszystkich rodzajów elementów dotyczą szczególne aspekty badań istotnie wpływające na uzyskiwaną klasyfikację w zakresie odporności ogniowej takie, jak:

 • warunki nagrzewania, określone w normie PN-EN 1363-1:2001,
  określone szczegółowo w normie badawczej danego rodzaju elementu,

 • szczegółowe rozróżnienie konstrukcji mocujących,

 • doprecyzowanie niezbędnych pomiarów wymaganych dla poszczególnych rodzajów elementów,

 • powiązanie konfiguracji badanej, zastosowanej konstrukcji mocującej oraz wyników wykonanych pomiarów z obszarem obowiązywania uzyskanej klasyfikacji.