Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

  W związku z realizacją projektu pn.: „Technologia druku szkła wysokich technologii z zastosowaniem drukarek 3D” przez High Technology Glass Polska Sp.  z o. o.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, firma High Technology Glass sp. z o.o. działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę następujących środków trwałych: drukarka 3D z laserem plazmowym i dwoma głowicami.

 

Zapytanie ofertowe

Zał 1 Formularz ofertowy

Zał 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał 3 Oświadczenie o braku powiązań

 

 

 

  W związku z realizacją projektu pn.: „Technologia druku szkła wysokich technologii z zastosowaniem drukarek 3D” przez High Technology Glass Polska Sp.  z o. o.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, firma High Technology Glass sp. z o.o. działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę następujących środków trwałych: urządzenie do testów szkła laminowanego (pendulum test); urządzenie do testów szkła laminowanego wysokiej wilgotności (high humidity test); urządzenie do testów szkła w wysokiej temperaturze (high temperature test); urządzenie do testów szkła bezpiecznego (rzut kuli – ball drop test); urządzenie testów widzianej transmisji światła; urządzenie do testów falistości szkła hartowanego; urządzenie do testów defragmentacji szkła hartowanego.

 

Zapytanie ofertowe  

Zal 1 Formularz ofertowy  

Zał 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zal 3 Oświadczenie o braku powiązań

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 1.2.1 cz.2

 

 

 

   W związku z realizacją projektu pn.: „Technologia druku szkła wysokich technologii z zastosowaniem drukarek 3D” przez High Technology Glass Polska Sp.  z o. o.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, firma High Technology Glass sp. z o.o. działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci pomieszczenia laboratoryjnego oraz urządzenia do testów adhezji filmów laminacyjnych do szkła.

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zal.3 Oświadczenie o braku powiązań

Zal.4 Pomieszczenie laboratoryjne i urządzenie do testów adhezji

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego proj. 1.2.1 cz.1

 

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego kontrolera i zasilacza paneli szkła inteligentnego, w tym szkła prywatnego i ogrzewanego ( Smartcon4g)” Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie Innowacyjności I Konkurencyjności Gospodarki Regionu Działanie 1.2 Promowanie Inwestycji Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie Procesów Badawczo-Rozwojowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 High Technology Glass Polska Sp. z o. o.  składa zapytanie ofertowe.

Beneficjent: High Technology Glass Polska Sp. z o.o.

Okres realizacji: 01.02.2018-31.07.2018

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 56 910,00 PLN

 

Zapytanie ofertowe

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal. 2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 

  W związku z realizacją projektu pn. "Kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej innowacyjnego szkła hydrofobowego samoczyszczącego, w tym szkła ogrzewanego z warstwą hydrofobową marki HTG" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,  Poddziałanie POIR.03.03.03-04-0015/17-00 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, High Technology Glass Polska Sp. z o. o.  składa zapytanie ofertowe.

Dofinansowanie projektu z UE: 724 200,00 PLN

 

Zapytanie ofertowe 003/05/2018

Zapytanie ofertowe 003_05_2018

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal.2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Informacja o rozstrzygnięciu w postępowaniu ofertowym

 

Zapytanie ofertowe 004/05/2018

Zapytanie ofertowe misja gospodarcza

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal.2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Informacja o rozstrzygnięciu w postępowaniu ofertowym

 

    

 

 

High Technology Glass Polska Sp. z o.o. w Bydgoszczy prowadzi obecnie trzy projekty z dopłatami z Unii Europejskiej:

 

1.  Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji szkła podgrzewanego przez HTG z Bydgoszczy.

Okres: od 15.08.2013 do 31.03.2015

W sierpniu 2013 r. Spółka otrzymała dotację unijną z Programu 4.3 (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) na projekt "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji podgrzewanego szkła przez HTG z Bydgoszczy". Całkowita wartość projektu to 7,565,000,00 PLN z udziałem środków unijnych w kwocie 4 000 000,00 PLN. Jest to największy projekt Spółki, jeśli weźmiemy pod uwagę jego wielkość, zasoby finansowe, personel i logistykę.

Środki unijne pozwolą naszej firmie wdrożyć nowoczesne metody produkcji szkła ogrzewanego. Metody te zostały opracowane w latach 2010 i 2011 przez założycieli HTG. Złożyliśmy wniosek o dwa patenty w tej dziedzinie.

Projekt będzie częścią zakładu produkcyjnego, który powstaje w Bydgoszczy. Rozpoczniemy produkcję szkła w kwietniu 2015 roku.

Nasza firma korzysta z technologii, które pozwalają wytwarzać podgrzewane szkło o lepszych właściwościach użytkowych i funkcjonalności dla wielu zastosowań w architekturze, budownictwie i przemyśle transportowym.

Naszym partnerem finansującym projekt jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

 


 

2. Technologia produkcji folii elektrochromowej i laminowania folii i szkła.

Okres: 04.01.2014 - 31.12.2015

W kwietniu 2014 roku Spółka otrzymała dotację unijną z Programu 1.4 (Wsparcie dedykowanych projektów) na projekt "Technologia produkcji folii elektrochromowej i laminowania folii i szkła". Łączna wartość projektu to 4 669 366,49 PLN z udziałem środków unijnych w kwocie 2 163 337,05 PLN.

Zaprosiliśmy do udziału w projekcie światowej klasy ekspertów z Rosji, Australii, Izraela, Szwajcarii i Polski. Badania przemysłowe i prace rozwojowe zamierzają opracować nowy rodzaj szkła elektrochromowego. Nowy produkt może być przełomowym wynalazkiem nie tylko dla polskiego, ale i światowego rynku szkła architektonicznego.

Nasze szkło będzie pierwszym produktem dającym możliwość zmiany przezroczystości szkła i kolorów z ciągłą regulacją, aby zmniejszyć zadrapania i będzie w pełni integrować się z urządzeniami mobilnymi i inteligentnymi systemami domowymi. Nasze rozwiązanie będzie również dostępne dla innych producentów z naszą licencją na produkcję lub komercjalizację.

Naszym partnerem finansującym projekt jest Narodowe Centrum Badan i Rozwoju.

 

 

Go-Global "Komercjalizacja technologii produkcji szkła ogrzewanego i laminowanego metodą próżni na rynku niemieckim"

We wrześniu 2014 r. Nasza firma otrzymała dotację unijną z programu GO_GLOBAL.PL (Wsparcie polskich firm innowacyjnych komercjalizujących wyniki badań naukowych i rozwoju na rynkach światowych) dla projektu "Komercjalizacja technologii produkcji szkła ogrzewanego i laminowanego metodą próżni na rynku niemieckim. "Całkowita wartość projektu to 240 800,00 PLN z udziałem środków unijnych w wysokości 199 800,00 PLN.

Projekt prowadziliśmy we współpracy z Instytutem Fraunhofera - największą organizacją w Niemczech i prawdopodobnie w Europie specjalizującą się w projektach badawczych i wdrożeniowych dla różnych branż.

Skoncentrujemy nasze działania marketingowe na trzech segmentach rynku: budowniczych, architektów i biur projektowych.

Stworzenie sieci relacji biznesowych będzie kamieniem milowym na rozpoczęcie działalności w Niemczech, w tym budowa zakładu produkcyjnego.

Naszym partnerem finansującym projekt jest Narodowe Centrum Badan i Rozwoju.

 

 

3. Technologia produkcji samooczyszczającego szkła z warstwą hydrofobową i warstwą wiążącą do powierzchni szkła.

Okres: 11.10.2014 - 15.06.2015

Łączna wartość projektów: 14 079 768,84 PLN
Wartość funduszy unijnych: 6 914 431,80 PLN
Wartość funduszy własnych: 7 165 337,04 PLN

W grudniu 2014 r. Nasza firma otrzymała dotację unijną z Programu 5.4 (Wzmocnienie regionalnej zdolności do badań i rozwoju technologii) dla projektu "Technologia produkcji szkła samooczyszczającego z warstwą hydrofobową i warstwą wiążącą do powierzchni szkła. "

Łączna wartość projektu wynosi 1 845 000,00 PLN z udziałem środków unijnych w wysokości 1 000 000,00 PLN.

Prace badawcze nad nowym produktem będą obsługiwane przez międzynarodowy zespół ekspertów. Testy laboratoryjne pozwolą zoptymalizować procesy produkcyjne szkła samoczyszczącego o najwyższych standardach.

Warstwa hydrofobowa może być stosowana nie tylko do szkła podczas procesów produkcyjnych, ale także do gotowych paneli. Zastosowanie nowej technologii może obniżyć koszty materiałów i produkcji w porównaniu do istniejących rozwiązań na rynku.

Naszym partnerem finansującym projekt jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp.z o.o.