Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

  W związku z realizacją projektu pn. "Kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej innowacyjnego szkła hydrofobowego samoczyszczącego, w tym szkła ogrzewanego z warstwą hydrofobową marki HTG" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,  Poddziałanie POIR.03.03.03-04-0015/17-00 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, High Technology Glass Polska Sp. z o. o.  składa zapytanie ofertowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

High Technology Glass Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Bydgoszczy realizuje obecnie trzy projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej:

  1. Wdrożenie przez spółkę HTG z Bydgoszczy innowacyjnej technologii produkcji szkła ogrzewanego

Okres: 15.08.2013 – 31.03.2015

  1. Technologia produkcji folii elektrochromatycznej oraz laminacji szkła z jej wykorzystaniem

Okres: 01.04.2014 – 31.12.2015

  1. Technologia produkcji szkła samoczyszczącego z zastosowaniem hydrofobowej warstwy ochronnej i wymiennych wiązań chemicznych tej warstwy z powierzchnią szkła

Okres: 10.11.2014 – 15.06.2015

    Całkowita wartość projektów: 14 079 768,84 PLN

    Udział środków UE: 6 914 431,80 PLN

    Udział środków własnych: 7 165 337,04 PLN

 

4.3 „Wdrożenie przez spółkę HTG z Bydgoszczy innowacyjnej technologii produkcji paneli szkła ogrzewanego”

W sierpniu 2013 roku Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach działania 4.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dla projektu „Wdrożenie przez spółkę HTG z Bydgoszczy innowacyjnej technologii produkcji paneli szkła ogrzewanego”.  Wartość projektu to 7.565.000,00 zł przy udziale środków unijnych w kwocie 4.000.000,00 zł. Jest to dotychczas największy projekt spółki pod względem wielkości, zaangażowanych środków finansowych oraz organizacji personalnej i logistycznej.

Dofinansowanie pozwoli Spółce na wdrożenie nowoczesnej metody produkcji szkła ogrzewanego opracowanej przez założycieli HTG w latach 2010 i 2011 oraz związanych z tym rozwiązań patentowych. Projekt będzie częścią zakładu produkcyjnego, który Spółka przygotowuje w Bydgoszczy i planuje uruchomienie produkcji na początku 2015 roku.

Technologie zastosowane przez Spółkę umożliwią produkcję szkła ogrzewanego o lepszych parametrach użytkowych i funkcjonalności z możliwością szerokiego zastosowania w architekturze, budownictwie i transporcie. 

W ramach ww. projektu Instytucją Pośrednicząca udzielonego wsparcia jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

 

1.4 Technologia produkcji folii elektrochromatycznej oraz laminacji szkła z jej wykorzystaniem

W kwietniu 2014 roku Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach działania 1.4  Wsparcie projektów celowych dla projektu „Technologia produkcji folii elektrochromatycznej oraz laminacji szkła z jej wykorzystaniem”. Zakres finansowy projektu to 4.669.536,49 zł, przy udziale środków unijnych w kwocie 2.165.337,05 zł.

Do realizacji projektu zaangażowaliśmy światowej klasy specjalistów z Rosji, Australii, Izraela, Szwajcarii i Polski. Badania przemysłowe i prace rozwojowe zmierzają do opracowania nowego typu szkła elektrochromatycznego będącego przełomem na polskim i światowym rynku szkła architektonicznego. 

Opracowanie technologii produkcji folii elektrochromatycznej przełomowym osiągnięciem w skali świata, gdyż jako pierwsze będzie m.in. pozwalało na całkowite zmatowienie/zaciemnienie szkła z możliwością płynnej regulacji, ograniczy znacznie podatność na zabrudzenie i zarysowania oraz dodatkowo zostanie zastosowana integracja z urządzaniami mobilnymi i systemami domu inteligentnego. Możliwość implementacji naszego rozwiązania będzie dostępne także dla innych użytkowników po wykupieniu licencji. 

W ramach ww. projektu Instytucją Pośrednicząca udzielonego wsparcia jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

5.4 „Technologia szkła samoczyszczącego z zastosowaniem hydrofobowej warstwy ochronnej i wymiennych wiązań chemicznych tej warstwy z powierzchnią szkła”

W grudniu 2014 roku Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii  dla projektu „Technologia produkcji szkła samoczyszczącego z zastosowaniem hydrofobowej warstwy ochronnej i wymiennych wiązań chemicznych tej warstwy z powierzchnią szkła”. Zakres finansowy projektu to 1.845.000,00 zł przy udziale środków unijnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Prace badawcze nad nowym produktem będą prowadzone przez międzynarodowy zespół ekspertów. Badania laboratoryjne mają pozwolić na optymalizację procesu produkcyjnego szkła samoczyszczącego przy zachowaniu najwyższych standardów.

Warstwa hydrofobowa będzie miała zastosowanie nie tylko do szkła w fazie produkcji ale również szkła gotowego. Zastosowanie nowej technologii umożliwia obniżenie kosztów materiałowych oraz produkcyjnych w stosunku do istniejących już na rynku rozwiązań. 

W ramach ww. projektu Instytucją Pośredniczącą udzielonego wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.

 

Zapytanie ofertowe nr 001/07/2017
Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego zintegrowanego kontrolera sterującego i zasilającego panele szkła ogrzewanego i szkła prywatnego

w ramach ubiegania się o wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności BR, Działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP