Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Zapytanie ofertowe 002/04/2019

Realizacja projektu pn. "Kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej innowacyjnego szkła hydrofobowego samoczyszczącego, w tym szkła ogrzewanego z warstwą hydrofobową marki HTG" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,  Poddziałanie POIR.03.03.03-04-0015/17-00 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.

Dofinansowanie projektu z UE: 635 400,00 PLN

Wydatki ogółem : 1 104 637,20 PLN

Zapytanie ofertowe

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal.2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 

                                                                  

 

Zapytanie ofertowe 001/04/2019

Realizacja projektu pn. "Kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej innowacyjnego szkła hydrofobowego samoczyszczącego, w tym szkła ogrzewanego z warstwą hydrofobową marki HTG" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,  Poddziałanie POIR.03.03.03-04-0015/17-00 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.

Dofinansowanie projektu z UE: 635 400,00 PLN

Wydatki ogółem : 1 104 637,20 PLN

Zapytanie ofertowe

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal.2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 

                                                                  

 

Zapytanie ofertowe 002/01/2019

Realizacja projektu pn. "Kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej innowacyjnego szkła hydrofobowego samoczyszczącego, w tym szkła ogrzewanego z warstwą hydrofobową marki HTG" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,  Poddziałanie POIR.03.03.03-04-0015/17-00 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.

Dofinansowanie projektu z UE: 635 400,00 PLN

Wydatki ogółem : 1 104 637,20 PLN

Zapytanie ofertowe

Zal.1 Formularz Ofertowy

Zal. 2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 

                                                                  

 

Zapytanie ofertowe 001/01/2019

Realizacja projektu pn. "Kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej innowacyjnego szkła hydrofobowego samoczyszczącego, w tym szkła ogrzewanego z warstwą hydrofobową marki HTG" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,  Poddziałanie POIR.03.03.03-04-0015/17-00 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.

Dofinansowanie projektu z UE: 635 400,00 PLN

Wydatki ogółem : 1 104 637,20 PLN

Zapytanie ofertowe

Zal.1 Formularz Ofertowy

Zal.2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 

                                                                  

 

Zapytanie ofertowe 001/11/2018

Realizacja projektu pn. "Kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej innowacyjnego szkła hydrofobowego samoczyszczącego, w tym szkła ogrzewanego z warstwą hydrofobową marki HTG" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,  Poddziałanie POIR.03.03.03-04-0015/17-00 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.

Dofinansowanie projektu z UE: 635 400,00 PLN

Wydatki ogółem : 1 104 637,20 PLN

Zapytanie Ofertowe

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal.2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Zapytanie anulowane

 

                                                                  

 

Zapytanie ofertowe nr 001/10/2018

Realizacja projektu pn. "Kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej innowacyjnego szkła hydrofobowego samoczyszczącego, w tym szkła ogrzewanego z warstwą hydrofobową marki HTG" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,  Poddziałanie POIR.03.03.03-04-0015/17-00 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.

Dofinansowanie projektu z UE: 635 400,00 PLN

Wydatki ogółem : 1 104 637,20 PLN

Zapytanie Ofertowe

Zal 1 Formularz ofertowy

Zal 2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal 3 Oswiadczenie o braku powiazan

Zapytanie anulowane

 

                                                                  

 

Zapytanie ofertowe nr 009/07/2018

Realizacja grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „.Badania technologii produkcji filmu o zmiennej i kontrolowanej przezierności dla paneli szkła inteligentnego Switchview SM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 855 140 PLN

Wydatki ogółem : 1 227 269,53 PLN

zapytanie KPAI

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal.2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Informacja o wyborze- Zapytanie ofertowe 9

 

Zapytanie ofertowe nr 008/07/2018

Realizacja grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „.Badania technologii produkcji filmu o zmiennej i kontrolowanej przezierności dla paneli szkła inteligentnego Switchview SM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 855 140 PLN

Wydatki ogółem : 1 227 269,53 PLN

zapytanie KPAI

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal. 2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Informacja o wyborze- Zapytanie ofertowe 8

 

 

Zapytanie ofertowe nr 007/07/2018

Realizacja grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „.Badania technologii produkcji filmu o zmiennej i kontrolowanej przezierności dla paneli szkła inteligentnego Switchview SM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 855 140 PLN

Wydatki ogółem : 1 227 269,53 PLN

zapytanie KPAI

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal. 2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Informacja o wyborze- Zapytanie ofertowe 7

 

 

Zapytanie ofertowe nr 006/07/2018

Realizacja grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „.Badania technologii produkcji filmu o zmiennej i kontrolowanej przezierności dla paneli szkła inteligentnego Switchview SM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 855 140 PLN

Wydatki ogółem : 1 227 269,53 PLN

zapytanie KPAI

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal.2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Informacja o wyborze- Zapytanie ofertowe 6

 

 

Zapytanie ofertowe nr 005/07/2018

Realizacja grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „.Badania technologii produkcji filmu o zmiennej i kontrolowanej przezierności dla paneli szkła inteligentnego Switchview SM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 855 140 PLN

Wydatki ogółem : 1 227 269,53 PLN

zapytanie KPAI

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal.2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Informacja o wyborze- Zapytanie ofertowe 5

Zapytanie ofertowe nr 004/07/2018

Realizacja grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „.Badania technologii produkcji filmu o zmiennej i kontrolowanej przezierności dla paneli szkła inteligentnego Switchview SM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 855 140 PLN

Wydatki ogółem : 1 227 269,53 PLN

zapytanie KPAI

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal.2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Informacja o wyborze- Zapytanie ofertowe 4

 

 

Zapytanie ofertowe nr 003/07/2018

Realizacja grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „.Badania technologii produkcji filmu o zmiennej i kontrolowanej przezierności dla paneli szkła inteligentnego Switchview SM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 855 140 PLN

Wydatki ogółem : 1 227 269,53 PLN

Zapytanie KPAI

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal. 2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Informacja o wyborze- Zapytanie ofertowe 3

 

Zapytanie ofertowe nr 002/07/2018

Realizacja grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „.Badania technologii produkcji filmu o zmiennej i kontrolowanej przezierności dla paneli szkła inteligentnego Switchview SM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 855 140 PLN

Wydatki ogółem : 1 227 269,53 PLN

Zapytanie KPAI

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal.2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Informacja o wyborze- Zapytanie ofertowe 2

 

 

Zapytanie ofertowe nr 001/07/2018

Realizacja grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „.Badania technologii produkcji filmu o zmiennej i kontrolowanej przezierności dla paneli szkła inteligentnego Switchview SM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 855 140 PLN

Wydatki ogółem : 1 227 269,53 PLN

zapytanie KPAI

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal.2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Informacja o wyborze- Zapytanie ofertowe 1

 

 

 Realizacja projektu pn. "Kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej innowacyjnego szkła hydrofobowego samoczyszczącego, w tym szkła ogrzewanego z warstwą hydrofobową marki HTG" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,  Poddziałanie POIR.03.03.03-04-0015/17-00 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.

Dofinansowanie projektu z UE: 635 400,00 PLN

Wydatki ogółem : 1 104 637,20 PLN

 

 

Zapytanie ofertowe - Misja Gospodarcza

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal. 2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

 

         

 

  W związku z realizacją projektu pn.: „Technologia druku szkła wysokich technologii z zastosowaniem drukarek 3D” przez High Technology Glass Polska Sp.  z o. o.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, firma High Technology Glass sp. z o.o. działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę następujących środków trwałych: drukarka 3D z laserem plazmowym i dwoma głowicami.

 

Zapytanie zostało anulowane.

 

Zapytanie ofertowe

Zał 1 Formularz ofertowy

Zał 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał 3 Oświadczenie o braku powiązań

 

 

 

  W związku z realizacją projektu pn.: „Technologia druku szkła wysokich technologii z zastosowaniem drukarek 3D” przez High Technology Glass Polska Sp.  z o. o.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, firma High Technology Glass sp. z o.o. działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę następujących środków trwałych: urządzenie do testów szkła laminowanego (pendulum test); urządzenie do testów szkła laminowanego wysokiej wilgotności (high humidity test); urządzenie do testów szkła w wysokiej temperaturze (high temperature test); urządzenie do testów szkła bezpiecznego (rzut kuli – ball drop test); urządzenie testów widzianej transmisji światła; urządzenie do testów falistości szkła hartowanego; urządzenie do testów defragmentacji szkła hartowanego.

 

Zapytanie ofertowe  

Zal 1 Formularz ofertowy  

Zał 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zal 3 Oświadczenie o braku powiązań

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 1.2.1 cz.2

 

 

 

   W związku z realizacją projektu pn.: „Technologia druku szkła wysokich technologii z zastosowaniem drukarek 3D” przez High Technology Glass Polska Sp.  z o. o.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, firma High Technology Glass sp. z o.o. działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci pomieszczenia laboratoryjnego oraz urządzenia do testów adhezji filmów laminacyjnych do szkła.

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zal.3 Oświadczenie o braku powiązań

Zal.4 Pomieszczenie laboratoryjne i urządzenie do testów adhezji

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego proj. 1.2.1 cz.1

 

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego kontrolera i zasilacza paneli szkła inteligentnego, w tym szkła prywatnego i ogrzewanego ( Smartcon4g)” Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie Innowacyjności I Konkurencyjności Gospodarki Regionu Działanie 1.2 Promowanie Inwestycji Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie Procesów Badawczo-Rozwojowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 High Technology Glass Polska Sp. z o. o.  składa zapytanie ofertowe.

Beneficjent: High Technology Glass Polska Sp. z o.o.

Okres realizacji: 01.02.2018-31.07.2018

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 56 910,00 PLN

 

Zapytanie ofertowe

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal. 2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 

  Realizacja projektu pn. "Kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej innowacyjnego szkła hydrofobowego samoczyszczącego, w tym szkła ogrzewanego z warstwą hydrofobową marki HTG" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,  Poddziałanie POIR.03.03.03-04-0015/17-00 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.

Cel projektu
Zasadniczym celem projektu jest wzrost rozpoznawalności na rynku międzynarodowym produktów marki HTG oraz
promowanie MPG. HTG to marka szkła inteligentnego: ogrzewanego, prywatnego, hydrofobowego o szerokim spectrum
zastosowań.Cel ten zostanie zrealizowany poprzez udział firmy w działaniach przewidzianych w programie promocji branży
budowy i wykańczania budowli,co w rezultacie przyczyni się do poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Udział w ww. programie pozwoli nawiązać nowe kontakty handlowe (planuje się zawrzeć 12 nowych kontraktów z nowymi dla
HTG odbiorcami), a to przełoży się bezpośrednio na wzrost przychodów ze sprzedaży, w tym szczególnie poza granicami kraju
W dalszej perspektywie,sukces realizacji opisywanego przedsięwzięcia pozwoli firmie na rozwój swojej oferty produktowej i
potencjału eksportowego.

Planowane efekty

Realizacja zaplanowanych działań promocyjnych zaowocuje zwiększeniem przychodów z eksportu oraz liczbą nawiązanych
kontaktów z przedstawicielami rynku zagranicznego. Dodatkowo promocja polskich, innowacyjnych produktów marki HTG
wpłynie także na umocnienie wizerunku MPG na świecie, ponieważ Wnioskodawca będzie czynnym ambasadorem tej marki
poza granicami kraju.
Realizacja projektu sfinansowana zostanie z EFRR i śr. własnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 635 400,00 PLN

Wydatki ogółem : 1 104 637,20 PLN

 

Zapytanie ofertowe 003/05/2018

Zapytanie ofertowe 003_05_2018

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal.2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Informacja o rozstrzygnięciu w postępowaniu ofertowym

 

Zapytanie ofertowe 004/05/2018

Zapytanie ofertowe misja gospodarcza

Zal.1 Formularz ofertowy

Zal.2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal.3 Oswiadczenie o braku powiazan

Informacja o rozstrzygnięciu w postępowaniu ofertowym

 

 

High Technology Glass Polska Sp. z o.o. w Bydgoszczy prowadzi obecnie trzy projekty z dopłatami z Unii Europejskiej:

 

1.  Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji szkła podgrzewanego przez HTG z Bydgoszczy.

Okres: od 15.08.2013 do 31.03.2015

W sierpniu 2013 r. Spółka otrzymała dotację unijną z Programu 4.3 (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) na projekt "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji podgrzewanego szkła przez HTG z Bydgoszczy". Całkowita wartość projektu to 7,565,000,00 PLN z udziałem środków unijnych w kwocie 4 000 000,00 PLN. Jest to największy projekt Spółki, jeśli weźmiemy pod uwagę jego wielkość, zasoby finansowe, personel i logistykę.

Środki unijne pozwolą naszej firmie wdrożyć nowoczesne metody produkcji szkła ogrzewanego. Metody te zostały opracowane w latach 2010 i 2011 przez założycieli HTG. Złożyliśmy wniosek o dwa patenty w tej dziedzinie.

Projekt będzie częścią zakładu produkcyjnego, który powstaje w Bydgoszczy. Rozpoczniemy produkcję szkła w kwietniu 2015 roku.

Nasza firma korzysta z technologii, które pozwalają wytwarzać podgrzewane szkło o lepszych właściwościach użytkowych i funkcjonalności dla wielu zastosowań w architekturze, budownictwie i przemyśle transportowym.

Naszym partnerem finansującym projekt jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

 


 

2. Technologia produkcji folii elektrochromowej i laminowania folii i szkła.

Okres: 04.01.2014 - 31.12.2015

W kwietniu 2014 roku Spółka otrzymała dotację unijną z Programu 1.4 (Wsparcie dedykowanych projektów) na projekt "Technologia produkcji folii elektrochromowej i laminowania folii i szkła". Łączna wartość projektu to 4 669 366,49 PLN z udziałem środków unijnych w kwocie 2 163 337,05 PLN.

Zaprosiliśmy do udziału w projekcie światowej klasy ekspertów z Rosji, Australii, Izraela, Szwajcarii i Polski. Badania przemysłowe i prace rozwojowe zamierzają opracować nowy rodzaj szkła elektrochromowego. Nowy produkt może być przełomowym wynalazkiem nie tylko dla polskiego, ale i światowego rynku szkła architektonicznego.

Nasze szkło będzie pierwszym produktem dającym możliwość zmiany przezroczystości szkła i kolorów z ciągłą regulacją, aby zmniejszyć zadrapania i będzie w pełni integrować się z urządzeniami mobilnymi i inteligentnymi systemami domowymi. Nasze rozwiązanie będzie również dostępne dla innych producentów z naszą licencją na produkcję lub komercjalizację.

Naszym partnerem finansującym projekt jest Narodowe Centrum Badan i Rozwoju.

 

 

Go-Global "Komercjalizacja technologii produkcji szkła ogrzewanego i laminowanego metodą próżni na rynku niemieckim"

We wrześniu 2014 r. Nasza firma otrzymała dotację unijną z programu GO_GLOBAL.PL (Wsparcie polskich firm innowacyjnych komercjalizujących wyniki badań naukowych i rozwoju na rynkach światowych) dla projektu "Komercjalizacja technologii produkcji szkła ogrzewanego i laminowanego metodą próżni na rynku niemieckim. "Całkowita wartość projektu to 240 800,00 PLN z udziałem środków unijnych w wysokości 199 800,00 PLN.

Projekt prowadziliśmy we współpracy z Instytutem Fraunhofera - największą organizacją w Niemczech i prawdopodobnie w Europie specjalizującą się w projektach badawczych i wdrożeniowych dla różnych branż.

Skoncentrujemy nasze działania marketingowe na trzech segmentach rynku: budowniczych, architektów i biur projektowych.

Stworzenie sieci relacji biznesowych będzie kamieniem milowym na rozpoczęcie działalności w Niemczech, w tym budowa zakładu produkcyjnego.

Naszym partnerem finansującym projekt jest Narodowe Centrum Badan i Rozwoju.

 

 

3. Technologia produkcji samooczyszczającego szkła z warstwą hydrofobową i warstwą wiążącą do powierzchni szkła.

Okres: 11.10.2014 - 15.06.2015

Łączna wartość projektów: 14 079 768,84 PLN
Wartość funduszy unijnych: 6 914 431,80 PLN
Wartość funduszy własnych: 7 165 337,04