Nowości

Zapytanie ofertowe 001/02/2022

2022-02-07 15:10:09

W związku z realizacją projektu pn: „Technologia laminowania folii elektrochromatycznej i produkcja szkła laminowanego elektrochromatycznego” w ramach poddziałania 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, ogłaszamy postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego i sprzętu video. Termin składania ofert mija 17.02.2022.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdują się w załącznikach.

Zapytanie ofertowe 07.02.2022 HTG

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. 3 - Oświadczenie o braku powiązań

_____

Informacja o wyborze

 

Share