Nowości

Zapytanie ofertowe 001/01/2022

2022-01-13 10:15:07

W związku z realizacją projektu pn: „Technologia laminowania folii elektrochromatycznej i produkcja szkła laminowanego elektrochromatycznego” w ramach poddziałania 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, ogłaszamy postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego i sprzętu video.

Termin składania ofert mija 23.01.2022.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdują się w załącznikach.

Zał 1 formularz ofertowy

Zał. 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. 3 - Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe 13.01.2022 HTG

 

Brak ofert na zadane zapytanie ofertowe.

 

Share