Nowości

Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Bydgoszcz dla HTG Polska

2019-11-22 13:30:00

Podczas tegorocznej gali w Hotelu Bulwar otrzymaliśmy wyjątkową nagrodę na niesamowitym wydarzeniu jakim jest Gospodarka 4.0 Regionalne Forum Innowacji.

Zostaliśmy zauważeni poprzez rozwiązanie pod nazwą: „Technologia algorytmizacji i automatyzacji cięcia powłoki szkła przewodzącej napięcie dla szkła ogrzewanego”. Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Bydgoszczy trafiła na ręce Dyrektora Produkcji (Łukasz Proksa), który podczas gali reprezentował naszą firmę.

 

Regionalne Forum Innowacji to:

 • Aktualne trendy obowiązujące w sektorze biznesu i nauki;
 • Odpowiedź na pytanie jak z sukcesem przeprowadzić cyfrową transformację w firmie;
 • Pozyskanie nowych kontaktów biznesowych podczas networkingu;
 • Poznanie nowych rozwiązań w obszarze robotyzacji procesów w firmach;
 • Inspiracja poprzez przykłady case study;
 • Doradztwo nt. wsparcia MŚP poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Akademickie Forum Przedsiębiorczości to:

 • Aktywizowanie społeczności akademickiej i absolwentów Uniwersytetu do podejmowania działalności gospodarczej;
 • Zbliżenie ludzi nauki z otoczeniem gospodarczym, które rozwija się w oparciu o innowacje;
 • Przekazanie wiedzy na temat aktualnych uwarunkowań w jakich dochodzi do transferu innowacji (oczekiwania, bariery);
 • Poznanie oczekiwań przedstawicieli biznesu w stosunku do świata nauki;
 • Przedstawienie zakresu aktualnych badań prowadzonych na UMK i możliwości ich komercjalizacji.

Share