Nowości

HST (Heat Soak Test) w HTG Polska

2023-02-24 13:18:07

Szkło hartowane naszej produkcji jest produktem najwyższej jakości. Częste kontrole wykazują, że nasze wyroby posiadają wytrzymałość przewyższającą wymogi normy PN-EN 12150-1. Charakterystyce brane są pod uwagę m.in. wytrzymałość mechaniczna, charakter siatki spękań, wymiary, tolerancja jak i wykończenia obrzeży.

Szkło hartowane ma jednak pewną niedoskonałość, mowa tutaj o niewielkich cząstkach siarczku niklu (NiS) mogącego dostać się do masy szklanej w procesie produkcji w hutach.  W wyniku ogrzania szkła w procesie hartowania cząstki niklu zmieniają swoją objętość. Gwałtowne schłodzenie powodujące zahartowanie szkła sprawia, że cząstka siarczku nie ma możliwości powrotu do objętości z przed procesu hartowania.

Zdarza się, że  w zamontowanych na fasadach formatkach szklanych po ich ogrzaniu przez promienie słońca następuje wzrost objętości cząstki, powodujący wzrost naprężeń wewnętrznych. W momencie kiedy cząsteczka taka znajduje się w strefie naprężeń rozciągających, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż zostanie przekroczony dopuszczalny poziom naprężeń w wyniku czego nastąpi spontaniczne pęknięcie tafli szklanej.

Coraz więcej  Naszych Klientów korzysta z metod eliminowania tego zagrożenia. Metoda dająca gwarancję skuteczności rzędu 99% nosi nazwę HST ( Heat Soak Test).  Polega ona podgrzaniu szyby hartowanej do temperatury bliskiej 300 st.C, utrzymywaniu jej przez określony w normie czas w którym z prawdopodobieństwem rzędu 99% następuje ujawnienie tafli szklanych z zawartością siarczku niklu przez ich pęknięcie.

Share