Nowości

Granty na Eurogranty

2021-08-13 10:23:18

Jest nam bardzo miło poinformować, iż High Technology Glass Polska Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Projektu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR 02.03.06. Granty na Eurogranty pn.: Technologia produkcji folii elektrochromatycznej i produkcja szkła laminowanego elektrochromatycznego przez przedsiębiorstwo High Technology Glass Polska Sp. z o.o. Instytucją pośredniczącą dla tego projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wartość dofinansowania w projekcie wynosi 280 060 zł. Okres realizacji projektu: 01.07.2020-31.12.2020.

 

 

 

 

Share