Nowości

Dwie prelekcje Norberta Kowalkowskiego na XIV Międzynarodowym Sympozjum w Krakowie

2018-09-03 11:53:56

 Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza na XIV międzynarodowe sympozjum pt.: „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce. IP w ekosystemie innowacji – strategie ochrony, zarządzanie i komercjalizacja", które odbędzie się w dniach 6-7 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury przy ul. Rynek Główny 25 w Krakowie. High Technology Glass Polska zachęca do uczestnictwa w wydarzeniu z uwagi na wystąpienie Dyrektora Zarządzającego, Norberta Kowalkowskiego.

Do grona współorganizatorów sympozjum należą Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska i Politechnika Krakowska. Ponadto z uwagi na doniosłość tematyki obrad oraz międzynarodowy charakter przedsięwzięcia, do współpracy przystąpiły Ambasada Państwa Izrael oraz Ambasada Stanów Zjednoczonych.

Sympozjum będzie poświęcone zarządzaniu innowacjami, tworzeniu strategii ich ochrony i wsparcia procesów komercjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, klastrów, spółek uczelnianych oraz startupów. Obecnie coraz więcej z tych firm opiera swoją przewagę konkurencyjną na kapitale intelektualnym i innowacjach. Niezwykle ważne w tym kontekście jest ich prawne zabezpieczenie, jak również stałe podnoszenie wiedzy na temat zarządzania i ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza w aspekcie efektywnego transferu technologii. Procesy te mogą bowiem niejednokrotnie stanowić decydujący czynnik rozwoju.

Podczas obrad Norbert Kowalkowski zapozna słuchaczy z następującymi tematami:

  1. Komercjalizacja po polsku - lekcja pierwsza. Wykład zostanie przeprowadzony wraz z młodym wynalazcą, Filipem Wylęgałą. W dyskusji będą brać udział: Justyna Cięgotura (Poznański Park Naukowo-Technologiczny), Krzysztof Gulda ( UWRC Sp. z o.o.), Bartosz Sokoliński (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.)
  2. 3 modele komercjalizacji - W rozmowie wezmą udział: Norbert Kowalkowski (HTG Polska), Barak Finkelshtein (StarTau TelAviv University- Izrael), prof. Jerzy Lis (Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii, INNOAGH Sp.z o.o.), Maciej Sadowski (StartupHub), Ray Wheatley (MS CLP -USa)

 

Udział w sympozjum jest bezpłatny. Przebieg obrad będzie tłumaczony symultanicznie i transmitowany on-line poprzez stronę: www.uprp.pl. Rejestracja odbywa się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Share