Nowości

Komercjalizacja technologii produkcji szkła ogrzewanego laminowanego metodą próżniową na rynku niemieckim

2014-04-02 09:01:19

Go-Global „Komercjalizacja technologii produkcji szkła ogrzewanego laminowanego metodą próżniową na rynku niemieckim”

We wrześniu 2014 r. Nasza Spółka otrzymała dofinansowanie projektu „Komercjalizacja technologii produkcji szkła ogrzewanego laminowanego metoda próżniowa na rynku niemieckim" w ramach działania GO_GLOBAL.PL Wsparcie polskich innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych. Wartość projektu to 240.800,00 zł przy udziale pomocy de minimis w kwocie 199.800,00 zł.

Projekt realizujemy we współpracy z Instytutem Fraunhofera  - największą w Europie organizacją zajmującą się badaniami stosowanymi w przemyśle oraz  ich wdrożeniami. Kompleksowe działania marketingowe skupiamy na trzech segmentach rynku: instalacyjne i wykonawcze firmy budowlane oraz architekci i biura projektowe.

Budowa sieci powiązań biznesowych jest działaniem przygotowawczym do prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech, w tym uruchomienia zakładu produkcyjnego.

W ramach ww. projektu Instytucją Pośrednicząca udzielonego wsparcia jest Narodowe Centrum Badan i Rozwoju.

 

Share