<
>

Polska Nagroda Innowacyjności


Firma HTG Polska została laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności 2017 w kategorii Innowacyjna Firma. Laureaci zostali uroczyście nagrodzeni w trakcie V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, które odbyło się 26-27 października 2017 roku w Zielonej Górze.

Fundusze Europejskie


Jest nam miło poinformować, iż High Technology Glass Polska Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Projektu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR 03.03.03. w projekcie promocji marek produktowych Go to Brand pn. "Kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej innowacyjnego szkła hydrofobowego samoczyszczącego, w tym szkła ogrzewanego z warstwą hydrofobową marki HTG". Instytucją pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 

Nowości

Narzędzie do selekcji kolorów Vanceva

Specjalnie dla architektów i projektantów umieściliśmy narzędzie do łączenia kolorów. Wyróżnij się i nadaj przeszkleniu niepowtarzalny efekt.

Made in Poland

HTG Polska została utworzona przez HTG High Technology Glass SA z siedzibą w Szwajcarii założoną przez profesjonalistów. Wieloletnie doświadczenie w branży oraz wypracowane własne innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwoliły na znalezienie inwestorów i podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności w Polsce i przygotowaniu zakładu produkcyjnego z lokalizacją w Bydgoszczy.